TIẾN SĨ

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

Ghi chú: - Mục có (*) là những mục thí sinh bắt buộc phải nhập thông tin.

I. Thông tin chung:

Họ và tên:*
Ngày sinh (dd/mm/yyyy):*
CMND/CCCD số:*
Nơi cấp CMND/CCCD:*
CMND/CCCD cấp ngày:*
Nơi sinh:*
Quốc tịch:*
Địa chỉ liên hệ:*
E-mail:*
Cơ quan công tác hiện tại:
Chức vụ, vị trí công tác:
ẢNH THÍ SINH:

(Ảnh chân dung kích thước tối đa 3 MB, đặt tên ảnh theo tên của thí sinh theo dạng chữ in hoa không dấu, viết liền.

VD: NGUYENHONGVAN

định dạng jpeg, jpg, png):

*
Giới tính:*
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di dộng:*
Nghề nghiệp:
Dân tộc:*
Lĩnh vực chuyên môn:
Cơ quan công tác thuộc:*

II. Quá trình học tập.

(Trường hợp thí sinh có 2 bằng đại học hoặc thạc sĩ phải tiến hành khai đầy đủ thông tin dưới đây)

1. Bằng đại học thứ nhất

Tên trường ĐH 1:

(viết đầy đủ + viết tắt)

VD: Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT)

*
Quốc gia đào tạo ĐH 1:*
Năm tốt nghiệp ĐH 1:

(tháng/ năm. VD: 02/2017)

*
Ngôn ngữ đào tạo:

(VD: Tiếng Anh)

*
Hệ đào tạo ĐH 1:

(ghi trên bằng)

*
Xếp loại Tốt nghiệp ĐH 1:*
Ngành, chuyên ngành đào tạo ĐH 1:

(ghi trên bảng điểm)

*
Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):

2. Bằng đại học thứ 2 (nếu có)

Năm tốt nghiệp ĐH 2:

(tháng/ năm. VD: 02/2017)

Tên trường ĐH 2:

(viết đầy đủ + viết tắt)

VD: Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT)

Quốc gia đào tạo ĐH 2:
Ngôn ngữ đào tạo:

(VD: Tiếng Anh)

(1)
Hệ đào tạo ĐH 2:

(ghi trên bằng)

Xếp loại Tốt nghiệp ĐH 2:
Ngành, chuyên ngành đào tạo ĐH 2:

(ghi trên bảng điểm)

Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí ĐH 2 (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):

3. Bằng thạc sĩ thứ nhất

Tên trường ThS 1:

(viết đầy đủ + viết tắt)

VD: Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT)

*
Ngành, chuyên ngành đào tạo ThS 1:

(ghi trên bảng điểm)

*
Ngôn ngữ đào tạo:

(VD: Tiếng Anh)

(2)
*
Quốc gia đào tạo ThS 1: *
Hệ đào tạo ThS 1:

(ghi trên bằng)

Năm tốt nghiệp ThS 1:

(tháng/ năm. VD: 02/2017)

*
Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí ThS 1 (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):
Định hướng (nghiên cứu/ ứng dụng ghi trên Phụ lục văn bằng):

4. Bằng thạc sĩ thứ 2 (nếu có)

Tên trường ThS 2:

(viết đầy đủ + viết tắt)

VD: Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT)

Ngành, chuyên ngành đào tạo ThS 2:

(ghi trên bảng điểm)

Ngôn ngữ đào tạo:

(VD: Tiếng Anh)

(3)
Quốc gia đào tạo ThS 2:
Hệ đào tạo ThS 2:

(ghi trên bằng)

Năm tốt nghiệp ThS 2:

(tháng/ năm. VD: 02/2017)

Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí ThS 2 (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết): (1)
Định hướng (nghiên cứu/ ứng dụng ghi trên Phụ lục văn bằng):(1)

Ghi chú: Nếu thí sinh tốt nghiệp đại học/thạc sĩ theo chương trình đào tạo liên kết, thì:

- Mục "Tên trường" ghi rõ tên đơn vị cấp bằng. Ví dụ: Trường Đại học Nantes – Đại học Ngoại thương.

- Mục "Quốc gia đào tạo" ghi rõ tên quốc gia đặt trụ sở chính của đơn vị cấp bằng và quốc gia nơi diễn ra khóa đào tạo. Ví dụ: Pháp - Việt Nam


III. Đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành:

DT ĐT TS Ngành đăng ký:*
Tên đề tài dự định nghiên cứu:
Tên người hướng dẫn dự kiến (nếu có):
IV. Trình độ ngoại ngữ:*

* Thí sinh chọn "Miễn ngoại ngữ (chứng chỉ)" vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Bằng đại học/thạc sĩ nước ngoài cấp (VD: ĐH La Trobe, Australia)*
Bằng đại học ngôn ngữ tiếng nước ngoài do cơ sở đào tạo của VN cấp (VD: ĐH Hà Nội)*
Loại chứng chỉ/ Điểm số:

(VD: IELTS 5.5), Cử nhân Ngôn ngữ Anh):

*
Nơi cấp/ Ngày, tháng, năm cấp:

(VD: IIG, 12/03/2021 hoặc ĐHHN, 22/11/2021)

*

Số lượng bài báo

Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước (số bài, năm đăng):
Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học nước ngoài (số bài, năm đăng):
Bài đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế có mã số ISBN/ISSN (số bài, năm đăng):
Là giảng viên/ nghiên cứu viên (ghi số năm thâm niên):
V. Bạn biết thông tin tuyển sinh và chương trình đào tạo sau đại học của Trường ĐHNT từ đâu:*
Khác (ghi rõ):

VI. Lời cam đoan:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thí sinh đã hoàn tất việc nhập thông tin cho hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ. Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi ấn nút ĐĂNG KÝ dưới đây. Hồ sơ sau khi gửi đi không thể bổ sung, chỉnh sửa thông tin. Nếu thí sinh muốn bổ sung, chỉnh sửa thông tin vui lòng gửi email theo LIÊN HỆ dưới đây hoặc cập nhật trực tiếp khi nộp hồ sơ bản giấy.

Thông tin liên hệ!

Mọi vấn đề thăc mắc, cần hỗ trợ học viên có thể liên hệ với nhà trường theo thông tin dưới đây!

______________________________________________________________________________

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Hotline: 0353901533

Website Khoa SĐH: http://sdh.ftu.edu.vn/

Website Tuyển sinh Khoa SĐH: http://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/

Email: sdh@ftu.edu.vn

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 32 59 51 61. Các số máy lẻ: 8200.

Email Khoa SĐH: sdh@ftu.edu.vn

Website Trường ĐHNT: https://ftu.edu.vn/

Website Khoa SĐH: https://sdh.ftu.edu.vn/