2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

(Lưu ý: Hồ sơ Dự tuyển dành cho các bạn đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, loại Giỏi trở lên, thuộc nhóm ngành đúng với ngành đăng kí dự thi). 

Nếu bạn không thuộc nhóm này, vui lòng đăng ký Form Hồ sơ đăng ký dự tuyển Đợt 2 năm 2023.

Ghi chú: - Mục có (*) là những mục thí sinh bắt buộc phải nhập thông tin.

I. Thông tin chung:

Họ và tên:*
Ngày sinh (dd/mm/yyyy):*
Nơi sinh:*
CMND/CCCD số:*
CMND/CCCD cấp ngày:*
Nơi cấp CMND/CCCD:*
Quốc tịch:*
Dân tộc:*
Địa chỉ liên hệ:*
ẢNH THÍ SINH:

(Ảnh chân dung kích thước tối đa 3 MB, đặt tên ảnh theo tên của thí sinh theo dạng chữ in hoa không dấu, viết liền.

VD: NGUYENHONGVAN

định dạng jpeg, jpg, png):

*
Giới tính:*
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di dộng:*
E-mail:*
Đối tượng ưu tiên

(Thương binh, dân tộ thiểu số, công tác tại hải đảo, miền núi,. . .):

II. Thông tin về quá trình đào tạo.

(Trường hợp người dự tuyển có 2 bằng đại học phải tiến hành khai đầy đủ thông tin dưới đây)

1. Bằng đại học thứ nhất

Tên trường ĐH 1:

(viết đầy đủ + viết tắt)

VD: Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT)

*
Quốc gia đào tạo ĐH 1:*
Năm tốt nghiệp ĐH 1:

(tháng/ năm. VD: 02/2017)

*
Hệ đào tạo ĐH 1:

(ghi trên bằng)

*
Xếp loại Tốt nghiệp ĐH 1:*
Ngành, chuyên ngành đào tạo ĐH 1:

(ghi trên bảng điểm)

*
Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):

2. Bằng đại học thứ 2 (nếu có)

Năm tốt nghiệp ĐH 2:

(tháng/ năm. VD: 02/2017)

Tên trường ĐH 2:

(viết đầy đủ + viết tắt)

VD: Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT)

Quốc gia đào tạo ĐH 2:
Hệ đào tạo ĐH 2:

(ghi trên bằng)

Xếp loại Tốt nghiệp ĐH 2:
Ngành, chuyên ngành đào tạo ĐH 2:

(ghi trên bảng điểm)

Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí ĐH 2 (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):

Ghi chú: Nếu người dự tuyển tốt nghiệp đại học/thạc sĩ theo chương trình đào tạo liên kết, thì:

- Mục Tên trường ghi rõ tên đơn vị cấp bằng. Ví dụ: Trường Đại học Nantes – Đại học Ngoại thương.

- Mục quốc gia đào tạo ghi rõ tên quốc gia đặt trụ sở chính của đơn vị cấp bằng và quốc gia nơi diễn ra khóa đào tạo. Ví dụ: Pháp - Việt Nam. 


III. Thông tin về quá trình công tác.


1. Cơ quan công tác hiện tại


Địa chỉ cơ quan công tác :*
Bắt đầu công tác từ (dd/mm/yyyy):*
Chuyên môn:*

đến nay.

Tên cơ quan công tác:*
Chức vụ, vị trí công tác:*

2. Thời gian công tác

Tổng thời gian công tác

(thời gian tính theo tháng):

*
Trong đó, thời gian giữ vị trí quản lý:

(thời gian tính theo tháng):

IV. Ngành/Chương trình đăng ký dự tuyển*

ĐK DT ĐT ThS Ngành/Chương trình:*

V. Hình thức đào tạo: 

Hình thức đào tạo:*

VI. Bổ sung kiến thức tại Trường ĐHNT

Đợt tháng….năm (VD: tháng 9 năm 2022)

*
Ngành/chuyên ngành:

*

VII. Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học (Ghi tổng số các công trình)

Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước (số bài, năm đăng):
Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học nước ngoài (số bài, năm đăng):
Bài đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế có mã số ISBN/ISSN (số bài, năm đăng):
Bài đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo cấp Khoa, cấp Trường (số bài, năm đăng):
Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Khoa, cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước (số bài, năm đăng):
Khác:
VIII. Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ:

Người dự tuyển vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

*
(Thí sinh cần ghi rõ loại chứng chỉ/văn bằng, điểm số, nơi cấp và ngày cấp. VD: TOEIC 660, IIG, 12/03/2021; Cử nhân Ngôn ngữ Anh, ĐHNT, 22/11/2021):*
IX. Bạn biết thông tin tuyển sinh và chương trình đào tạo sau đại học của Trường ĐHNT từ đâu:*
Khác (ghi rõ):

X. Lời cam đoan:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thí sinh đã hoàn tất việc nhập thông tin cho hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ. Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi ấn nút ĐĂNG KÝ dưới đây. Hồ sơ sau khi gửi đi không thể bổ sung, chỉnh sửa thông tin. Nếu thí sinh muốn bổ sung, chỉnh sửa thông tin vui lòng gửi email theo LIÊN HỆ dưới đây hoặc cập nhật trực tiếp khi nộp hồ sơ bản giấy.

Thông tin liên hệ!

Mọi vấn đề thăc mắc, cần hỗ trợ học viên có thể liên hệ với nhà trường theo thông tin dưới đây!

______________________________________________________________________________

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Hotline: 0353901533

Website Khoa SĐH: http://sdh.ftu.edu.vn/

Website Tuyển sinh Khoa SĐH: http://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/

Email: sdh@ftu.edu.vn

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 32 59 51 61. Các số máy lẻ: 8200.

Email Khoa SĐH: sdh@ftu.edu.vn

Website Trường ĐHNT: https://ftu.edu.vn/

Website Khoa SĐH: https://sdh.ftu.edu.vn/