THẠC SĨ

 

1. HỒ SƠ DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2023: LINK!

(* Lưu ý: Hồ sơ Dự thi dành cho mọi đối tượng)

 

2. HỒ SƠ DỰ TUYỂN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2023: LINK!

(* Lưu ý: Hồ sơ Dự tuyển chỉ dành cho các bạn đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, loại Giỏi trở lên, thuộc nhóm ngành đúng với ngành đăng kí dự thi)

 

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC MỘT SỐ HỌC PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2023: LINK!

 

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại: Tổng đài: (04) 32 59 51 58. Các số máy lẻ: 215, 216, 217, 218, 219.

Email Khoa SĐH: sdh@ftu.edu.vn

Website Trường ĐHNT: www.ftu.edu.vn

Website Khoa SĐH: sdh.ftu.edu.vn