THẠC SĨ

 

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2024: LINK!

(* Lưu ý: Dành cho người dự tuyển đăng ký xét tuyển theo hình thức phỏng vấn)

 

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG ĐỢT 1 NĂM 2024: LINK!

(* Lưu ý: Dành cho người dự tuyển đã tốt nghiệp Trường ĐHNT, hình thức chính quy, loại Giỏi trở lên, thuộc nhóm ngành đúng với ngành đăng ký dự thi)

 

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC MỘT SỐ HỌC PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2024: LINK!

 

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 32 59 51 61. Các số máy lẻ: 8200.

Email Khoa SĐH: sdh@ftu.edu.vn

Website Trường ĐHNT: https://ftu.edu.vn/

Website Khoa SĐH: https://sdh.ftu.edu.vn/