TIẾN SĨ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

Ghi chú: - Mục có (*) là những mục thí sinh bắt buộc phải nhập thông tin.

I. Thông tin chung:

Họ và tên:*
Ngày sinh*
Nơi sinh:*
Dân tộc:*
Quốc tịch:*
Nghề nghiệp:
Cơ quan công tác hiện tại:
Chức vụ, vị trí công tác:
Cơ quan công tác thuộc:
ẢNH THÍ SINH:

(Ảnh chân dung kích thước tối đa 3 MB, đặt tên ảnh theo tên của thí sinh theo dạng chữ in hoa không dấu, viết liền.

VD: NGUYENHONGVAN

định dạng jpeg, jpg, png):

*
Giới tính:*
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di dộng:*
Địa chỉ liên hệ:*
E-mail:*
Lĩnh vực chuyên môn:

II. Quá trình học tập.

(Trường hợp thí sinh có 2 bằng đại học hoặc thạc sĩ phải tiến hành khai đầy đủ thông tin dưới đây)

1. Bằng đại học thứ nhất

Tên trường:*
Năm tốt nghiệp: tháng*
Hệ đào tạo:

(ghi trên bằng)

*
Xếp loại Tốt nghiệp:*
Quốc gia đào tạo:*
năm *
Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):
Ngành, chuyên ngành đào tạo: (ghi trên bảng điểm)*

2. Bằng đại học thứ 2 (nếu có)

Tên trường :
Năm tốt nghiệp: tháng
Hệ đào tạo :

(ghi trên bằng)

Xếp loại Tốt nghiệp :
Quốc gia đào tạo :
năm
Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):(1)
Ngành, chuyên ngành đào tạo :

(ghi trên bảng điểm)

3. Bằng thạc sĩ thứ nhất

Tên trường:
Năm tốt nghiệp: tháng
Hệ đào tạo :

(ghi trên bằng)

Ngành, chuyên ngành đào tạo :

(ghi trên bảng điểm)

Quốc gia đào tạo:
năm
Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):

4. Bằng thạc sĩ thứ 2 (nếu có)

Tên trường:
Năm tốt nghiệp: tháng
Hệ đào tạo :

(ghi trên bằng)

Ngành, chuyên ngành đào tạo :

(ghi trên bảng điểm)

Quốc gia đào tạo:
năm
Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):

Ghi chú: Nếu thí sinh tốt nghiệp đại học/thạc sĩ theo chương trình đào tạo liên kết, thì:

- Mục "Tên trường" ghi rõ tên đơn vị cấp bằng. Ví dụ: Trường Đại học Nantes – Đại học Ngoại thương.

- Mục "Quốc gia đào tạo" ghi rõ tên quốc gia đặt trụ sở chính của đơn vị cấp bằng và quốc gia nơi diễn ra khóa đào tạo. Ví dụ: Pháp - Việt Nam

III. Đăng ký dự tuyển NCS chuyên ngành:

Chuyên ngành đăng ký:*
IV. Trình độ ngoại ngữ:
Loại chứng chỉ:
Nơi cấp:
Ngày cấp:
Điểm số:

Số lượng bài báo

Tạp chí khoa học:
Hội thảo khoa học:
Kỷ yếu hội nghị:

V. Lời cam đoan:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thí sinh đã hoàn tất việc nhập thông tin cho hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi ấn nút ĐĂNG KÝ dưới đây. Hồ sơ sau khi gửi đi không thể bổ sung, chỉnh sửa thông tin. Nếu thí sinh muốn bổ sung, chỉnh sửa thông tin vui lòng gửi email theo LIÊN HỆ dưới đây hoặc cập nhật trực tiếp khi nộp hồ sơ bản giấy.

Thông tin liên hệ!

Mọi vấn đề thăc mắc, cần hỗ trợ học viên có thể liên hệ với Nhà trường theo địa chỉ dưới đây!

________________________________________________________________________________

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại: Tổng đài: (024) 32 59 51 58. Các số máy lẻ: 215, 216, 217, 218, 219.

Website Trường ĐHNT: www.ftu.edu.vn

Website Khoa SĐH: www.sdh.ftu.edu.vn

Email: nguyenthuha@ftu.edu.vn, longvh@ftu.edu.vn

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại: Tổng đài: (04) 32 59 51 58. Các số máy lẻ: 215, 216, 217, 218, 219.

Email Khoa SĐH: sdh@ftu.edu.vn

Website Trường ĐHNT: www.ftu.edu.vn

Website Khoa SĐH: sdh.ftu.edu.vn