THẠC SĨ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG


PHIẾU DỰ THI

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

Ghi chú: - Mục có (*) là những mục thí sinh bắt buộc phải nhập thông tin.

I. Thông tin chung:

Họ và tên:*
Ngày sinh*
Dân tộc:*
Nơi sinh:*
Quốc tịch:*
E-mail:*
Đối tượng ưu tiên:
Địa chỉ liên hệ:*
ẢNH THÍ SINH:

(Ảnh chân dung kích thước tối đa 3 MB, đặt tên ảnh theo tên của thí sinh theo dạng chữ in hoa không dấu, viết liền.

VD: NGUYENHONGVAN

định dạng jpeg, jpg, png):

*
Giới tính:*
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di dộng:*

II. Thông tin về quá trình đào tạo.

(Trường hợp thí sinh có 2 bằng đại học phải tiến hành khai đầy đủ thông tin dưới đây)

1. Bằng đại học thứ nhất

Tên trường:*
Năm tốt nghiệp: tháng*
Hệ đào tạo:

(ghi trên bằng)

*
Xếp loại Tốt nghiệp:*
Quốc gia đào tạo:*
năm *
Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):
Ngành, chuyên ngành đào tạo: (ghi trên bảng điểm)*

2. Bằng đại học thứ 2 (nếu có)

Tên trường :
Năm tốt nghiệp: tháng
Hệ đào tạo :

(ghi trên bằng)

Xếp loại Tốt nghiệp :
Quốc gia đào tạo :
năm
Chứng nhận công nhận văn bằng của Cục Khảo thí (đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, chương trình liên kết):(1)
Ngành, chuyên ngành đào tạo :

(ghi trên bảng điểm)

Ghi chú: Nếu thí sinh tốt nghiệp đại học/thạc sĩ theo chương trình đào tạo liên kết, thì:

- Mục Tốt nghiệp đại học ghi rõ tên đơn vị cấp bằng. Ví dụ: Trường Đại học Nantes – Đại học Ngoại thương.

- Mục quốc gia đào tạo ghi rõ tên quốc gia đặt trụ sở chính của đơn vị cấp bằng và quốc gia nơi diễn ra khóa đào tạo. Ví dụ: Pháp - Việt Nam.


III. Thông tin về quá trình công tác.


1. Cơ quan công tác hiện tại


Bắt đầu công tác từ:
Chuyên môn:
Địa chỉ cơ quan công tác:

đến nay.

Tên cơ quan công tác:
Chức vụ, vị trí công tác:

2. Cơ quan công tác thứ 2

Bắt đầu công tác từ :
Chuyên môn :
Địa chỉ cơ quan công tác :
đến
Tên cơ quan công tác :
Chức vụ, vị trí công tác :

3. Thời gian công tác

Tổng thời gian công tác:
Trong đó, thời gian giữ vị trí quản lý:

( dành cho thí sinh đăng ký dự thi chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp – EMBA)

năm

năm

^
^

tháng

tháng

IV. Bổ sung kiến thức tại Trường Đại học Ngoại thương

Đợt tháng:
năm:
Chuyên ngành:

V. Đăng ký dự thi cao học chuyên ngành

Chuyên ngành :*
VI. Hình thức đào tạo:
VII. Đăng ký thi ngoại ngữ:

* Thí sinh chọn "Miễn ngoại ngữ (chứng chỉ)" vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Nơi cấp:
Ngày, tháng, năm cấp:
Loại chứng chỉ:
Điểm số:

VIII. Lời cam đoan:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thí sinh đã hoàn tất việc nhập thông tin cho hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ. Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi ấn nút ĐĂNG KÝ dưới đây. Hồ sơ sau khi gửi đi không thể bổ sung, chỉnh sửa thông tin. Nếu thí sinh muốn bổ sung, chỉnh sửa thông tin vui lòng gửi email theo LIÊN HỆ dưới đây hoặc cập nhật trực tiếp khi nộp hồ sơ bản giấy.

Thông tin liên hệ!

Mọi vấn đề thăc mắc, cần hỗ trợ học viên có thể liên hệ với nhà trường theo thông tin dưới đây!

______________________________________________________________________________

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại: Tổng đài: (024) 32 59 51 58. Các số máy lẻ: 215, 216, 217, 218, 219.

Website Trường ĐHNT: www.ftu.edu.vn

Website Khoa SĐH: www.sdh.ftu.edu.vn

Email: longvh@ftu.edu.vn,tuannq1609@gmail.comnguyenthuha@ftu.edu.vn

KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 9 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại: Tổng đài: (04) 32 59 51 58. Các số máy lẻ: 215, 216, 217, 218, 219.

Email Khoa SĐH: sdh@ftu.edu.vn

Website Trường ĐHNT: www.ftu.edu.vn

Website Khoa SĐH: sdh.ftu.edu.vn